Winston Wolfe
10 december 2018 — By Mathias Vermeulen

Beverly Hills, 702010

Afgelopen vrijdag voerden we een van onze boeiendste twitterdiscussies in een zeer lange tijd. Eentje over het befaamde 70:20:10-framework. Aanleiding was de wekelijkse – altijd interessante – twittervraag van L&D Connect (te volgen via #ldinsight) met vorige week de vraag “If not 702010, then what… ?” Wat is 70:20:10 ook al weer? In het 70:20:10-framework […]

Afgelopen vrijdag voerden we een van onze boeiendste twitterdiscussies in een zeer lange tijd. Eentje over het befaamde 70:20:10-framework. Aanleiding was de wekelijkse – altijd interessante – twittervraag van L&D Connect (te volgen via #ldinsight) met vorige week de vraag “If not 702010, then what… ?”

Wat is 70:20:10 ook al weer?

In het 70:20:10-framework wordt gewag gemaakt van drie leervormen, nl. formeel leren (in een gestructureerde setting), leren van en met anderen en leren door ervaring.  Klinkt allemaal logisch, niet?  De cijfers slaan hierbij op de percentages die bij deze drie vormen horen. Zo gebeurt 10% van ons leren in de gestructureerde setting, 20% door in interactie te gaan met anderen en 70% via ervaring. Op die cijfers komen we straks terug, maar eerst… 

Wat betekent het voor ons en bij uitbreiding L&D?

Met 70:20:10 hebben wij al enkele jaren een soort haat-liefde verhouding. Het begon voor ons in 2013, toen we oa. de kans kregen om Charles Jennings aan het werk te zien in Brussel tijdens een inspirerende masterclass. We hadden eerder dat jaar voor het eerst over 70:20:10 gehoord op een conferentie in Dallas en in combinatie met de masterclass van Jennings was het alsof een nieuwe wereld voor ons open ging. 

Flash forward naar vandaag. Als L&D-professional zijn we nog steeds dankbaar voor het framework, want het zorgde toch wel wat voor de ontvoogding van leren en ontwikkelen in organisaties. Plots gingen bij veel mensen de ogen open dat leren veel meer was dan het formeel moment. Social learning, informeel leren, … Het bestond uiteraard al jaren, maar we waren het klaarblijkelijk vergeten. Dus, uit de grond van ons hart: dank, 70:20:10 om leren los te koppelen van het volgen van opleidingen.

Wat is dan het probleem?

Wel, naarmate we ons meer en meer gingen verdiepen in de evidence-based kant van leren en de vele mythes die de ronde doen, hadden we al gauw wat meer scepsis over het 70:20:10-framework. Dat initiële onderzoek en die cijfers ; het totaalplaatje voelde bij ons niet 100% comfortabel aan. Toegegeven, quasi louter omwille van de cijfers.

Die cijfers zullen altijd als een steen rond de nek van het framework hangen. De pushback is er nu eenmaal en het draait hierbij telkens om die cijfers en dat initiële onderzoek waarop alles gebaseerd is. Jammer, want als je je telkens moet verdedigen met “het gaat niet om de cijfers” of “focus niet op de cijfers, maar op de principes”, dan is het misschien tijd om die cijfers los te laten… Dat lukt echter niet, want de cijfers zitten… in de naam van het product/benadering/filosofie/framework. 

Dat is dan ook onze grootste kritische reflectie jegens 70:20:10. Je kan de cijfers niet ‘niet’ zien. En dus zal er altijd argwaan bestaan, zullen er altijd tegenstanders zijn en zal je je altijd moeten verdedigen. 

Wat moet je dan wel doen?

Wij zijn grote voorstander van gezond boerenverstand met af en toe een noodzakelijke evidence-based reflectie. Dat is steeds onze insteek en de manier waarop we naar L&D-uitdagingen kijken. Probeer dat ook in jouw organisatie. En dan kan het perfect mogelijk zijn dat 70:20:10 jou op weg helpt. 

We willen dus benadrukken dat we geen die hard tegenstanders zijn van 70:20:10, maar dat we wel af en toe eens de kritische luis in de pels moeten zijn.  Zeker omdat we al enkele jaren bij veel organisaties grote misvattingen zien, waar die cijfers wél heiligmakend zijn. Of waar we in vacature- en jobomschrijvingen lezen dat aan te werven L&D-mensen  ‘aan 70:20:10 moeten doen’ of ’70:20:10 moeten implementeren’. 

Clark Quinn omschrijft het in zijn boek ‘Millennials, Goldfish & Other Training Misconceptions’ iets beter: “Find out what 70:20:10 is and use it if it’s useful to you”.

Wil je meer weten?

Deze blogpost is uiteraard een eigen opinie. Wil je echter meer weten over 70:20:10, of over het onderzoek, de kritieken of de concrete mogelijkheden, dan hebben wij drie tips: 

  • Arets, J., Jennings, C. en Heijnen, V. 702010: Towards 100% Performance. Maastricht, 2016. Meer hier.
  • De Bruyckere, P., Kirschner, P.A. en Hulshof, C. Urban Myths about Learning and Education. London, 2015. Meer hier.
  • Quinn, C. Millennials, Goldfish & Other Training Misconceptions. Alexandria, 2018. Meer hier