Winston Wolfe
12 december 2016 — By Mathias Vermeulen

Dagelijkse L&D-kost

Vandaag gaan we in onze aflevering van ‘Dagelijkse L&D-kost’ een leuke course vending machine bereiden. Een course vending machine is een super handig hulpmiddel voor de L&D’er van enkele jaren geleden. Het zorgt ervoor dat je zonder veel probleem doorheen de dag komt en dat je job binnen x-aantal jaar door een technologisch hoogstandje wordt […]

Vandaag gaan we in onze aflevering van ‘Dagelijkse L&D-kost’ een leuke course vending machine bereiden. Een course vending machine is een super handig hulpmiddel voor de L&D’er van enkele jaren geleden. Het zorgt ervoor dat je zonder veel probleem doorheen de dag komt en dat je job binnen x-aantal jaar door een technologisch hoogstandje wordt overgenomen.

Bereidingstijd voor 1 persoon

Je kan het zeer snel opzetten, maar het duurt enkele weken alvorens je het systeem volledig onder de knie hebt.

Ingrediënten

 • Een LMS-systeem dat je door anderen werd opgedrongen
 • Een snelle link naar ‘preferred suppliers’ binnen de domeinen ‘leadership’, ‘MS Office’, ’talen’, …
 • Evaluatieformulieren
 • Een zaaltje
 • Broodjes
 • Een manager die je onder de knoet houdt (geen verplichting, maar draagt bij aan het succes)

Bereidingswijze

 • Je vleit je neer achter je desk en controleert de agenda van de week. Enkele opleidingen, waarvoor je het opleidingslokaal moet bevestigen en de broodjes moet bestellen.
 • Hierna krijg je een mail van een leidinggevende uit je organisatie: “We zitten hier met een probleem in de afdeling, ik wil dat je onmiddellijk een opleiding ‘feedback geven’ organiseert.”
 • Je opent je lijst met contacten en zoekt de coördinaten op van de ‘preferred supplier’. Je stuurt een mailtje met de vraag om dringend wat data door te sturen.
 • Intussen maak je de opleiding aan in het Learning Management System. Naast de standaard compliance eLearning-modules dient het LMS immers ook om de klassikale trainingen te managen.
 • Je hebt intussen data ontvangen van de leverancier en stuurt uitnodigingen naar de deelnemers.
 • Na de training ontvang je de papieren evaluatieformulieren, waarop je kijkt naar de scores. Je merkt geen afwijkingen van de norm. Maar je leest wel dat er te weinig broodjes waren en dat de zaal te grauw was. Je glimlacht even en zorgt ervoor dat de papieren formulieren overgetikt worden in ‘het systeem’.
 • Je herhaalt bovenstaande procedure enkele keren, tot je het volledig in de vingers hebt.

Serveertip

Je kan dit recept ook gebruiken voor de online leermodules die in het LMS opgeslagen staan. De bereidingswijze is an sich identiek, maar je kan hier wel enkele stappen in het bereidingsproces overslaan. Lekker handig!

Resultaat

Je ‘course vending machine’ is klaar. Nog even voorleggen aan je manager, die goedkeurend instemt en nu ben je volledig klaar om dit uit te rollen in je organisatie. …En om binnen enkele jaren misschien wel overbodig te worden?

Ons advies

Je kan tegen onze bereiding uiteraard ook ‘foert’ zeggen en je rol echt ‘au sérieux’ nemen. Werk  een L&D-beleid uit waar kritische geest en reflectie de norm worden. Waar de menselijke interactie de bovenhand neemt. Waar je niet als cursusautomaat aanzien wordt, maar als waardevolle partner, leerexpert, content curator, leercoach, … Waar je durft onder de radar te gaan en te experimenteren. Waar je technologie niet als vijand ziet, maar als bondgenoot. Waar externe leveranciers tot het uiterste gedreven worden en verplicht worden om geen standaard lauwe kak te serveren. Waar vernieuwende leermethodieken stilaan standaard worden. Waar leren van en met elkaar gestimuleerd wordt.

Wanneer begin jij eraan?