Winston Wolfe
3 november 2014 — By Mathias Vermeulen

DevLearn – openingskeynote

Het was vroeg dag, die bewuste woensdag 29 oktober. Dankzij de jetlag die ons overduidelijk parten speelde, waren we al om 4u30 up and running om DevLearn te bestormen. En de start was er eentje met een knaller, een topper, een ziener, een fenomeen, een held… De toon was gezet, de conferentie kon eindelijk van start […]

Het was vroeg dag, die bewuste woensdag 29 oktober. Dankzij de jetlag die ons overduidelijk parten speelde, waren we al om 4u30 up and running om DevLearn te bestormen. En de start was er eentje met een knaller, een topper, een ziener, een fenomeen, een held… De toon was gezet, de conferentie kon eindelijk van start gaan.

NeilTyson selfie

 

Neil deGrasse Tyson

Neil Tyson is een wereldvermaard astrofysicus, veelgevraagd spreker en host van Cosmos – A Spacetime Odyssey, een gigantisch populair wetenschapprogramma. Zijn openingskeynote ging over wetenschap, kinderen en leren. Bij elk woord, bij elke zin die hij aanhaalde sloeg de man nagels met koppen en bovendien wist hij met de nodige humor alle aanwezigen in te pakken. Hij startte met de opener dat alle kinderen van nature geïnteresseerd zijn in wetenschap en dat wij, volwassenen, het hen afleren en ontnemen om curieus te zijn, te onderzoeken, te ondervinden, te experimenteren.

“Children are born scientists and we beat it out of them!” Neil deGrasse Tyson

NDGTVervolgens trok hij die lijn door naar het onderwijs en organisaties, waar wij kennis hoog in het vaandel dragen, maar de weg die tot kennis leidt meestal volledig verwaarlozen. Het zit immers ergens in onze natuur ingebakken om mensen in hokjes in te delen, opties af te nemen, antwoorden voor te kauwen en keuzemogelijkheden te reduceren. Illustratief hiervoor was Neils rapport uit de jaren ’60, waar er bovendien nog een schokkend onderscheid gemaakt werd tussen mannen en vrouwen.

 

Job description workers vs. problem solving workers

En toen nam Neil deGrasse Tyson de hedendaagse werkvloer in het vizier. Aangezien organisaties zoveel belang hechten aan jobomschrijvingen, werken zij de kennisproblemen mee in de hand. Ze creëren silo’s en belonen mensen om niet uit hun comfortzone/taakomschrijving te treden. Nochtans is er in de hedendaagse maatschappij veel meer nood aan problem solvers en mensen die weten hoe zij connecties moeten leggen om tot oplossingen te komen.

 

“It’s not the answer that matters, but the brain wiring towards the answer.” Neil deGrasse Tyson

Organisaties hebben met andere woorden zelf een grote sleutel in handen om grote stappen vooruit te zetten. Job description workers kunnen experts zijn in hun domein, maar eens geconfronteerd met een probleem, hebben zij niet per definitie de juiste vaardigheden en skills om hierme om te gaan. Problem solving workers zijn daarentegen niet altijd de grootste experts, maar hebben net wel de vaardigheden om problemen gericht aan te pakken. En laat net dat in deze snel veranderende tijden van levensbelang zijn.

“What’s more valuable? Knowing stuff? Or knowing how to think about it?” Neil deGrasse Tyson

 

Science researchThe future

Afronden deed Neil deGrasse Tyson met een blik op te toekomst en de link tussen investeren in wetenschappelijk onderzoek en groei. Dat werd mooi visueel in kaart gebracht en wonder boven wonder konden we België zowaar op de aangepaste wereldkaart makkelijk terugvinden. Moraal in dit verhaal was echter vooral dat hoe meer er geïnvesteerd werd in onderzoek, hoe voortvarender dit zou worden voor het desbetreffende land. Maar om te investeren, heb je uiteraard wetenschappers nodig. En dan kom we terug bij het begin van de cyclus: de kinderen.

Laten we dus vooral niet proberen om de gezonde interesse van kinderen in wetenschap abrupt te fnuiken!

 

Oh ja, wie vindt ons op de foto hierboven?