Winston Wolfe
2 april 2014 — By Mathias Vermeulen

eLearning Manifesto – part deux!

In onze vorige blogpost hadden we het over het eLearning Manifesto en de reden waarom het in het leven geroepen werd. Bovendien zoomden we in op twee van de principes die naar voren geschoven worden. Nog even ter herinnering: het prachtige manifest heeft geleid tot een 22-tal principes. De twee principes die in de vorige post […]

In onze vorige blogpost hadden we het over het eLearning Manifesto en de reden waarom het in het leven geroepen werd. Bovendien zoomden we in op twee van de principes die naar voren geschoven worden. Nog even ter herinnering: het prachtige manifest heeft geleid tot een 22-tal principes. De twee principes die in de vorige post van naderbij werden bekeken, hadden te maken met het feit dat leren niet altijd de oplossing of het antwoord is op bepaalde problemen.

Vandaag bespreken we nog een drietal belangrijke principes:

3. Provide guidance and feedback.  Het spreekt voor zich dat goede en gerichte feedback binnen een leercontext een ongelooflijke waarde heeft. Ook bij eLearning speelt het een cruciale rol. Nochtans wordt net dat aspect vaak verwaarloosd. Reden hiervoor is – naar onze mening – dat veel eLearning-trajecten vooral gericht zijn op verwerven van kennis, eerder dan op het verhogen van de performance.  Maak dus gebruik van het feedbackmoment om de learner in de goede richting te begeleiden, met de nodige aandacht op het gewenste eindresultaat. Want, meer nog dan in de eLearning an sich zit vaak het cruciale leermoment in de feedback.

curatr_ident_webLogo4. Use interactivity to prompt deep engagement. In vele online trajecten is er weinig tot geen ruimte voor twee belangrijke aspecten van leren: interactie en reflectie.  Oefeningen, meerkeuzevragen, aanwijstaken bij de vleet, maar momenten van reflectie en interactie ontbreken helaas al te vaak. Nochtans kan het perfect in je eLearning gestopt worden en heeft een een reële meerwaarde. Alles hangt hier vaak echter af van de software en de programma’s waarmee je werkt, maar met een prachtig systeem zoals Curatr kan je voldoende aandacht schenken aan het sociale aspect van leren.

5. Respect learners.  Respect voor de eindgebruiker, voor zijn professionele achtergrond, zijn concrete probleemsituatie, … Het klinkt banaal, maar het kan op het eind wel een groot verschil uitmaken. Velen starten immers vaak aan een leertraject met een bepaalde voorkennis, een bepaalde mening, een bepaalde visie. Ga dit niet uit de weg, maar gebruik dit als katalysator! De learner staat immers centraal in het verhaal.

 

Mijn tip: lees het ganse manifest hier nog even na, pik er die elementen uit die voor jouw organisatie belangrijk zijn en ga aan de slag. En is er interesse om even van gedachten te wisselen over eLearning, geef dan zeker een seintje!