Winston Wolfe
3 oktober 2016 — By Mathias Vermeulen

Even een statement maken

Sorry, wie op zoek was naar een nieuwe uithaal naar de staat van L&D op dit moment, moeten we helaas teleurstellen. Ons onderwerp van deze week klinkt als een personage uit de Star Wars saga, ergens in ‘a galaxy far, far away’… Jep, we hebben het over het mysterieuze xAPI, in de L&D volksmond nog […]

Sorry, wie op zoek was naar een nieuwe uithaal naar de staat van L&D op dit moment, moeten we helaas teleurstellen. Ons onderwerp van deze week klinkt als een personage uit de Star Wars saga, ergens in ‘a galaxy far, far away’… Jep, we hebben het over het mysterieuze xAPI, in de L&D volksmond nog vaak Tin Can API genaamd. Experience Application Programming Interface, daar gaan we het dus deze week (nogmaals) over hebben.

A trip down memory lane

Even snel terug in de tijd, toen de dieren nog spraken en eLearning en Learning Management Systemen binnen organisaties aan de oppervlakte kwamen. Om bedrijven de kans te bieden om basic monitoring te laten doen over wie welke module heeft gevolgd, in welke tijdspanne dat gebeurde en met welk testresultaat, werden standaarden ontwikkeld. Van die standaarden was (en is) SCORM op vandaag nog steeds… nou ja, de standaard. Maar leren is vandaag zoveel meer dan formele eLearningmodules en klassikale sessies. Dus was SCORM enkele jaren geleden niet meer voldoende en kreeg het ADL (Advanced Distributed Learning) de uitdagende opdracht om te kijken naar (ver)nieuwe(nde) standaarden en specificaties. Standaarden die tegemoet kwamen aan de huidige leertechnologieën. Wat leidde tot de ontwikkeling van xAPI.

xAPi?

Experience API is een specificatie waarbij leerinhoud en monitoring systeem data met elkaar gaan uitwisselen zodat alle leerervaringen van eindgebruikers gecapteerd kunnen worden. Deze data worden gestockeerd in een Learning Record Store (LRS). Hoe werkt het? Via xAPI worden zogenaamde statements verstuurd naar die learning record store, telkens volgens een vast stramien. Actor – Verb – Object ; Mathias – watched – a video. Op die manier ontvang je een ganse collectie data over verschillende leerervaringen, telkens in dat vaste herkenbare stramien van actor – verb – object.

xapiOnze ervaringen

Tot voor kort lag onze xAPI-ervaring vooral in het koppelen van bestaande applicaties en/of tools (Curatr & KnowledgeGuru) aan een Learning Record Store. Sowieso vaak al een ervaring op zich. Maar sinds we in april begonnen aan de bouw van onze app (samen met Seriewoordenaar) was het onze vurigste wens om de analytics ook via xAPI te laten verlopen. Klinkt simpel, maar het was vooral een leerrijke tocht temidden de ‘libraries’, ‘ID’s & tokens’ en ‘statements’. Nietwaar, Sonny?
De tocht was ‘bumpy’, maar eens je in het denkstramien van xAPI zit en je bereid bent om je aan de voorgekauwde structuren te houden, is het een boeiende reis.

xAPi is een werkwoord

Achter elke leerervaring moet je immers op voorhand je statement-structuur gaan definiëren. Vooral het werkwoord (verb) is hierbij van groot belang. Je zou immers zelf je werkwoorden kunnen definiëren, maar dan ontstaat er een wildgroei aan varianten dat de specificatie zelf een werkwoordenhel wordt. Dat wil ADL vermijden, dus is het eigenlijk zaak om je zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwoorden die door ADL ontwikkeld werden.

Zo zijn de ‘verbs’ in onze applicatie: registered, experienced, watched, bookmarked, shared, accessed, passed, failed en logged-out. Ze staan niet allemaal op de ADL-lijst, maar vaak kan je ook niet anders dan ook andere lijsten te checken.

En nu?

Toegegeven, het klinkt allemaal nogal technisch. En dat is het eigenlijk ook. Maar werken met xAPI dwingt je ook om goed na te denken over wat je wilt meten. Is het noodzakelijk om werkelijk alles te monitoren? Of ben je bereid enkel te focussen op de statements die echt iets zeggen over de leerervaring? Kies dus je werkwoorden zorgvuldig en monitor datgene dat enkel belangrijk is in het totale leerverhaal. En dan is werken met xAPI veel verrijkender dan alle andere standaarden.