Winston Wolfe
1 juli 2014 — By Mathias Vermeulen

#GSummit 2014 – deel 2

In onze vorige post omtrent #Gsummit hadden we het over de talks die Brian Burke, BJ Fogg en Nicole Lazarro hielden begin juni in San Francisco. In dit tweede deel bespreken we kort de sessies van Stella Grizont en Andrea Kuszewski. Enjoy!   Playing God, The Power of Bringing People Alive – Stella Grizont Op het eerste […]

In onze vorige post omtrent #Gsummit hadden we het over de talks die Brian Burke, BJ Fogg en Nicole Lazarro hielden begin juni in San Francisco. In dit tweede deel bespreken we kort de sessies van Stella Grizont en Andrea Kuszewski. Enjoy!

 

Playing God, The Power of Bringing People Alive – Stella Grizont

happiness-advantage2Op het eerste zicht leek dit een atypische talk op een gamification conferentie, maar Stella Grizont sloeg grote nagels met dikke koppen. Ondanks de wereldwijde massale aanwezigheid op sociale media, woedt er een grote ‘eenzaamheidsplaag’ in onze maatschappij en die heeft een grote impact op onze gezondheid, onze productiviteit en onze creativiteit.  Haar sessie ging bijgevolg over ‘positive psychology’ waarbij de methodieken van traditionele psychologie aangewend werden om mensen niet van -5 naar 0 te brengen, maar van 0 naar +5.  Hierin sprak ze over de 5 elementen van ‘human flourishing’: positieve emoties, flow, zingeving, relaties en achievements. Onderzoek hieromtrent wees immers uit dat mensen die zich goed in hun vel voelen 31% productiever zijn, 10 keer meer geëngageerd zijn en 40% meer kans maken op promotie.

Ons oordeel – de sessie van Stella Grizont was absoluut de moeite om te bekijken en speelde mooi in op het ‘Happiness@Work’ gegeven. We zouden haar ganse pleidooi hier te grabbel kunnen gooien, maar mensen die echt geïnteresseerd zijn in praktische tips over ‘positive psychology’, kunnen beter haar online class op Udemy volgen voor 97 dollar. Meer info hierover vind je hier.

 

The Science of When and Why the Rules Don’t (Always) Work – Andrea Kuszewski

Een andere sessieRules kwam van Andrea Kuszewski en ging over procedures en regels en waarom ze (op het werk) vaak totaal niet werken. Bottomline kwam het ook hier weer neer op extrinsieke versus intrinsieke motivatie en over hoe beloningen en straffen vaak niet deugen. In die context denken wij dan automatisch aan de  fantastische Dan Pink, die het in zijn theorie heeft over de drie grote pijlers van motivatie: mastery, autonomy en purpose.

In een bedrijfscontext stellen wij een pak regels op en indien medewerkers deze regels niet volgen, volgt vaak een vorm van ‘straf’. En vervolgens vervallen mensen toch terug in dezelfde gewoontes waarbij de voorschriften en procedures opnieuw niet gevolgd worden.  En intussen breken vele goedbetaalde mensen in de organisatie hun hoofd waarom dit toch gebeurt. De reden hiervoor ligt in het feit dat beloning en straf inwerken op de short-term motivatie en gedragsverandering. ‘Meaning’ en ‘purpose’ daarentegen zorgen ervoor dat medewerkers op langere termijn blijvend oog hebben voor bepaalde opgelegde aspecten binnen het bedrijf. Zolang ze maar het doel en de meerwaarde voor zichzelf ervan inzien. Zeer simpel toch? Neen?

Ons oordeel – Deze sessie was best pittig, met net iets te weinig animo gebracht, maar toonde wel aan dat er een grote uitdaging voor ons ligt. Vervallen we immers niet vaak in de zalf-en-straf-methodiek, in het belonen en het straffen van mensen? Lijkt ons dit vaak niet de makkelijkste oplossing als we medewerkers op hun gedrag moeten wijzen? Ja toch? Wel, deze ene afsluitende quote uit de sessie vat het allemaal mooi samen:  “If you give people something meaningful to shoot for, maybe they will choose to feel the pain.”

 

Veel succes in de zoektocht naar ‘meaning’ en ‘purpose’.