Winston Wolfe
18 juni 2014 — By Mathias Vermeulen

#GSummit 2014

In San Francisco vond afgelopen week de Gamification Summit plaats, het walhalla voor iedereen die geboeid is door gamification, motivatie en employee engagement. We konden een Video Conference Pass op de kop tikken om vanop enkele duizenden kilometers naar de vele sessies te kijken.  In deze eerste post staan we stil bij drie ’talks’ van […]

In San Francisco vond afgelopen week de Gamification Summit plaats, het walhalla voor iedereen die geboeid is door gamification, motivatie en employee engagement. We konden een Video Conference Pass op de kop tikken om vanop enkele duizenden kilometers naar de vele sessies te kijken.  In deze eerste post staan we stil bij drie ’talks’ van respectievelijk BJ Fogg, Nicole Lazarro en Brian Burke.

 

BJ Fogg – How to create long-term change from short-term motivation

Fogg bisBJ Fogg is een vermaard professor aan de Stanford Universiteit en wordt wereldwijd geroemd voor zijn werk rond gedragsverandering. Hij werkte hiervoor zijn eigen model uit en dat kwam hij in zijn 40-minuten sessie uit de doeken doen aan de aanwezigen.

Zijn methodiek bestaat uit drie stappen:

– ‘Get specific’: welk gedrag wil je veranderen en omschrijf dit zo specifiek mogelijk

– ‘Make it easy’: probeer alles zo simpel mogelijk te houden om de gedragsverandering mogelijk te maken

– ‘Trigger’: zorg ervoor dat je triggers hebt die mensen aanzetten tot nieuw of veranderd gedrag.

Alles komt eigenlijk neer op de combinatie van motivatie en ‘ability’ enerzijds en triggers anderzijds. Hij is van mening dat B = mat ofte ‘Behavior = motivation, ability and trigger (at the same moment)’. Fogg werkt hierbij met een actielijn; vanaf dat punt zijn triggers interessant en behalen ze resultaat. Met geld bijvoorbeeld kan je misschien kortstondig de motivatie verhogen, waardoor de gedragsverandering boven de actielijn mogelijk wordt. Eens het geld wegvalt of als gewoon ervaren wordt, keert het gedrag terug naar het initiële niveau. In die korte tijdspanne dat geld het gedrag wijzigt, is het dus zaak om bijvoorbeeld aan de ‘abilities’ te werken zodat eens de motivatie terug zakt je toch nog boven de actielijn blijft en gedragsverandering dus kan blijvend getriggerd worden.

Ons oordeel: inspirerende kennismaking met BJ Fogg. Zijn model zet in ieder geval aan tot nadenken over gedragsverandering en motivatie! Indien je meer wil weten over zijn formule ‘B = mat (at the same moment)’ kan hier veel terugvinden

 

Nicole Lazarro – The science of fun: 3 ways games make you happierendorphins

Nicole Lazarro kwam deze keer niet praten over de vier soorten fun die er volgens haar onderzoek bestaan (hard fun, easy fun, people fun en serious fun), maar over de chemische stoffen die in onze hersenen worden vrijgemaakt zoals dopamine, endorphines en oxytocine en de dagelijkse strijd die ze leveren met cortisol. Dopamine is de stof die aangemaakt wordt bij een gevoel van beloning, endorphines worden door euforie getriggerd en oxytocine door vertrouwen. In haar pleidooi kwam ze de aanwezigen attent maken op het feit dat deze drie componenten vaak vergeten worden door designers bij het maken van een game of een gamified systeem. Het is immers een strijd van ratio (doelstellingen) versus emotie, waarbij vooral al te vaak naar de rationele kant gekeken wordt. Leg dus af en toe ook een focus op beloning, euforie en vertrouwen, zodat medewerkers en ook hun brein meestappen in het verhaal.

Ons oordeel: ondanks de kleine wetenschappelijke inslag werd dit verhaal leuk en geanimeerd gebracht en gaf Nicole Lazarro ons basic inzichten over hoe ons brein functioneert bij bepaalde emoties. Doorspekt met handige voorbeelden waren dit alvast 20 leuke en inspirerende minuten.

 

Brian Burke – The future of gamification

Slotwoord in deze blog is voor Brian Burke, de man die enkele weken geleden de gamification wereld schokte met zijn nieuwe definitie. In zijn sessie refereerde hij vaak aan de kritieken die hij moest slikken, maar bleef hij zijn theorie verdedigen, met het handige voorbeeld van Weight Watchers. Zijn talk was dus opgebouwd rond zijn hernieuwde definitie van gamification, maar was in ieder geval al een stuk bevattelijker dan zijn koude, droge nieuwe definitie op de website van Gartner.

Ons oordeel: De sessie van Burke was aangenaam en leverde twee leuke, tweetable quotes op die wij jou niet willen onthouden:  gamification is middleware for motivation” en gamification is connecting people with people and their dreams“.

 

Denk daar maar eens goed over na!