Winston Wolfe
13 juni 2016 — By Mathias Vermeulen

Hier komt cmi5

Toegegeven, de titel zal velen vermoedelijk niet onmiddellijk als muziek in de oren klinken. En toch was het een term die de voorbije maanden geregeld te horen viel op conferenties, tijdens twitterchats, in sommige blogposts, … Cmi5 dus, klinkt een beetje Mission Impossible-achtig, en zal voor velen voorlopig ook wel zo aanvoelen. We doen alvast een […]

Toegegeven, de titel zal velen vermoedelijk niet onmiddellijk als muziek in de oren klinken. En toch was het een term die de voorbije maanden geregeld te horen viel op conferenties, tijdens twitterchats, in sommige blogposts, … Cmi5 dus, klinkt een beetje Mission Impossible-achtig, en zal voor velen voorlopig ook wel zo aanvoelen. We doen alvast een poging om het ietwat te verduidelijken.

Nicolas CageCmi5 mogen we in het rijtje van specificaties opnemen: AICC, SCORM, xAPI, … En de goede verstaander zal intussen fijn opmerken dat xAPI enerzijds en SCORM & AICC anderzijds eigenlijk twee totaal andere zaken zijn. Dat klopt. Daar waar SCORM zijn nut en waarde heeft in door LMS-aangestuurde leermodules, is de xAPI (Experience API) een standaard die leerervaringen die buiten een LMS plaatsvinden op een gestandaardiseerde manier overbrengt in een Learning Record Store (LRS). Iedereen volgt nog tot hier? Onthoud vooral de combinatie SCORM – LMS en xAPI – LRS. Misschien helpen de twee onderstaande voorbeelden wel.

Voorbeeld 1: je creëert een eLearningmodule in Adobe Captivate en exporteert die als een SCORM package om vervolgens op te laden in je Learning Management Systeem. Door die SCORM-specificatie in je leermodule kan de content vanuit het LMS afgespeeld worden door de eindgebruiker, kan je opvolgen wie de module voltooid heeft en wat de testresultaten waren. Het gebruik van SCORM is dus enkel mogelijk binnen een Learning Management Systeem en levert een beperkte, maar duidelijke dataset op. En wat dan met leren dat plaatsvindt buiten een LMS?

Voorbeeld 2: Stel dat je een learning game of een mobiele app die xAPI ondersteunt in je organisatie implementeert (er zijn een aantal van die apps of games op de markt). Deze activiteiten vinden uiteraard niet plaats binnen een LMS, waardoor SCORM niet geschikt is als standaard. Maar door de xAPI specificatie in de game of app ben je daarentegen wel in staat om alle leerervaringen van de gebruikers via statements op te slaan in een Learning Record Store. Deze statements bestaan altijd uit een Actor, een Verb en een Object, zoals ‘Mathias commented in a discussion’, ‘Mathias logged out of the app’, ‘Mathias wrote a blogpost’, ‘Mathias shared an article’, ‘Mathias completed the game’, …

Twee specificaties dus, elk met hun voor- en nadelen. En net om die gapende leegte tussen SCORM en xAPI op te vullen werd reeds in 2012 besloten om te werken aan een nieuwe specificatie. Eentje specifiek voor Learning Management Systemen zoals SCORM, maar wel gebaseerd op de datastructuur van xAPI. Dat werd de cmi5 genoemd, met de intentie om ’the best of both worlds’ te combineren. Of, zoals we het zo mooi lazen in een blogpost: “With cmi5, you can literally record any data you want and get it back in an interoperable way. With this capability you can design a much richer learning experience and provide better, much more actionable, analytics to prove the effectiveness of learning outcomes.”

Of dat zal lukken, zal de toekomst uitwijzen. Maar één ding staat vast: zowel authoring tools als LMS-vendors staan opnieuw voor een grote uitdaging. Wie springt hier als eerste op de kar? En wie laat deze kelk aan zich voorbij gaan?