Winston Wolfe
22 februari 2016 — By Mathias Vermeulen

Lang leve de happy sheet?!

Eén van de meest gefrequenteerde apps/websites ten huize Winston Wolfe is die van Kickstarter, het crowdfunding-platform waar je coole, machtige, toffe, innovatieve, … concepten kan ‘backen’ door erin te investeren. Zo ontdekten wij enkele maanden geleden het project van Will Thalheimer. Dr. Thalheimer voert al jaren onderzoek naar het gebruik van de smile sheet (of […]

Eén van de meest gefrequenteerde apps/websites ten huize Winston Wolfe is die van Kickstarter, het crowdfunding-platform waar je coole, machtige, toffe, innovatieve, … concepten kan ‘backen’ door erin te investeren. Zo ontdekten wij enkele maanden geleden het project van Will Thalheimer. Dr. Thalheimer voert al jaren onderzoek naar het gebruik van de smile sheet (of happy sheet) binnen leren en ontwikkeling en wou al zijn kennis en inzichten delen in een boek. En daarvoor was hij op zoek naar een beetje funding. Zo geschiedde en enkele weken terug ontvingen wij ons exemplaar van zijn boek ‘Performance-Focused Smile Sheets‘…

SmileSheetIn het boek beschrijft Thalheimer één van de meest gebruikte (en misbruikte) fenomenen binnen opleiding: die van de post-training evaluatieformulieren. Je kent ze wel, die ondingen waar we een quotering moeten geven over de organisatie, de docent(e) en het programma en waar we in de open vragen steevast invullen dat er te weinig broodjes waren en dat de verluchting in de zaal niet optimaal was. Ja, die formulieren.

Wel, het boek van Will Thalheimer gaat specifiek hierover, over de valkuilen en de fouten en over hoe je toch een happy sheet kunt opstellen die misschien wel nuttig kan zijn. Het boek is wat ons betreft een must have voor elke L&D professional en zet absoluut aan tot nadenken. Wij delen met jou alvast zeer graag drie van onze vele lessons learned:

  1. Gij zult de Likertschaal overboord gooien! De Likertschaal ken je ongetwijfeld, met vragen waar de opties zijn: helemaal eens / eens / noch mee eens, noch mee oneens / oneens / helemaal oneens. Welnu, schrap ze, verban ze, delete ze, …! Deze antwoordopties zijn verwarrend en wij zijn volgens Thalheimers onderzoek niet in staat om een effectief onderscheid te maken tussen de antwoordopties. De antwoorden an sich zijn te weinig onderscheidend, waardoor we dus op zoek moeten gaan naar antwoordopties die effectief een differentiërend karakter hebben. Bovendien gaan we deze antwoordopties dan omzetten in een cijfer (helemaal eens = 5) en gaan we daar gemiddeldes van maken om bepaalde conclusies te trekken. Fout, volgens Thalheimer!
  2. Gij zult de ‘Smile-Sheet Training-Effectiveness Taxonomy’ boven uw bed hangen. In zijn boek heeft Thalheimer het over een aantal primaire, secundaire en tertiaire doelen. Idealiter moet elk doel minstens één vraag hebben in het evaluatiedocument. Zo zijn bvb. de secundaire doelen: begrijpen, onthouden, motivatie om toe te passen en post-training opvolging. Eens je je verdiept in de gedachtengang die Thalheimer omschrijft, ben je volledig mee in zijn aanpak.
  3. Gij zult een aantal andere vragen opnemen in uw document. Het lezen van dit boek zet onmiddellijk aan om een herwerkt evaluatiedocument te maken dat veel meer body heeft dan de traditionele ‘waren de broodjes lekker’-vragen die we nu voorgeschoteld krijgen. Je vindt in het boek zelfs de volgens Thalheimer ‘World’s best smile sheet question‘!

Het zal – bij wijze van conclusie – geen verrassing zijn als we zeggen dat dit boek een ab-so-lu-te aanrader is. Het lijkt een atypisch onderwerp voor de techneut in ons, maar deze keer haalde de L&D’er het met een mijlenverre voorsprong. Lang leve de happy sheet!

Bestellen die handel! En eeuwig respect en oprechte dank aan Dr. Will Thalheimer om te volharden in zijn missie…