Winston Wolfe
4 maart 2014 — By Mathias Vermeulen

Over de (on)zin van testen

Word jij er ook vaak mee geconfronteerd, met de vraag om na een opleiding toch een snelle test in de lassen om te zien of de kennis & vaardigheden wel goed doorgegeven werden? En word jij daar vervolgens ook wel ietwat ongelukkig van? Tests na opleidingen zitten diep geworteld in vele L&D-initiatieven. Met de opkomst […]

Word jij er ook vaak mee geconfronteerd, met de vraag om na een opleiding toch een snelle test in de lassen om te zien of de kennis & vaardigheden wel goed doorgegeven werden? En word jij daar vervolgens ook wel ietwat ongelukkig van?

TestsTests na opleidingen zitten diep geworteld in vele L&D-initiatieven. Met de opkomst van e-learning is het bij velen zelfs quasi een verplichting geworden. Meten is immers weten, nietwaar? Maar de hamvraag is: wat meet je precies? En is het zinvol om onmiddellijk na een opleidingen een test af te nemen?  Een test geeft na een opleiding vele betrokkenen een sussend gevoel: cursist tevreden, leidinggevende tevreden, docent uiteraard ook tevreden. En vervolgens? Vervolgens gaapt de grote leegte. Werd de kennis overgedragen? Uiteraard, want mensen slaagden voor hun test 5 minuutjes na de opleiding. “We hebben zelfs een certificaatje afgedrukt om dat aan te tonen, meneer! ”

In de meeste gevallen wordt veruit de meeste tijd van de ontwikkeling gespendeerd aan de inhoud en ‘design’ van een opleiding, eerder dan aan het evaluatie- of testmoment. Vaak worden tests dus pas na het ganse ontwikkelproces nog snel-snel opgesteld, en raakt men niet verder dan wat nietszeggende meerkeuzevragen. De tip hier: begin met het einde in gedachten, neem het evaluatiemoment als basis om een opleidingsinitiatief  rond op te bouwen. Stel je dus de vraag wat mensen op het eind precies moeten weten/kennen/kunnen en hoe en wanneer je dat zal evalueren of testen. Dan pas kan een test een echte meerwaarde hebben.  En meerkeuzevraagjes net na een opleiding zijn helaas quasi nooit de oplossing…