Winston Wolfe
14 januari 2020 — By Mathias Vermeulen

Zes jaar later – over xAPI en SCORM…

Zes jaar later… Time flies when you’re having fun… Maar in die ’time’ hebben we al massaal veel geblogd en over ‘nieuwe technologieën’ geschreven die L&D een nieuwe boost zouden geven.  Zo schreven we in januari 2014 over xAPI, dat toen in de volksmond vaak nog Tin Can API genoemd werd. De originele blogpost vind […]

Zes jaar later…

Time flies when you’re having fun… Maar in die ’time’ hebben we al massaal veel geblogd en over ‘nieuwe technologieën’ geschreven die L&D een nieuwe boost zouden geven.  Zo schreven we in januari 2014 over xAPI, dat toen in de volksmond vaak nog Tin Can API genoemd werd. De originele blogpost vind je onderaan, onder de ‘recensie’ zes jaar later.

Wat is er in de die zes jaar effectief veranderd?

Als we heel eerlijk zijn? Weinig. We leven nog steeds in een door SCORM-overheerste markt, waarbij xAPI het in onze contreien zeer moeilijk heeft om massaal door te breken. Er gaapt echt wel een zeer diepe kloof met de Angelsakische landen, waar xAPI en Learning Record Stores meer voet aan grond gekregen hebben. De adoptiegraad van xAPI is in die landen best wel ok, met als grootste barrières bij de ‘non-adopters’ gebrek aan kennis en gebrek aan een LRS zelf. “Our current LMS doesn’t support xAPI” is iets dat tijdens een onderzoek van de eLearning Guild vaak genoteerd werd.  Meer over xAPI en de adoptiegraad vind je trouwens  hier.

Komt er nog iets van?

Je merkt wel dat de interesse ook bij ons aanwakkert, maar trager dan verwacht (en gehoopt?). De techniciteit van xAPI (actor-verb-object) schrikt vele mensen af, hoewel die technische kennis geen verplichting is om te starten. Er komen meer en meer producten op de markt die xAPI volwaardig geïmplementeerd hebben (Qurve en Quink, iemand?) en ook de LMS en LXP-markt adopteert stilaan xAPI op een adequate manier.
Het is ook uitkijken naar wat cmi5 zal brengen, een nieuwe standaard die stilaan opkomt. Cmi5 kunnen we catalogeren als de combinatie van SCORM en xAPI met als doel om de voordelen van xAPI te kunnen benutten in een LMS zelf, bij packaged content. eLearning-modules die je bouwt in een authoring tool kan je dan publiceren als cmi5-file, waardoor je vanuit je LMS de content kan draaien, met gigantisch veel data in de xAPI-format. Klinkt cool? Dat is het ook!

Het finale oordeel?

Vooralsnog is het nog wachten op de doorbraak van xAPI in België en omstreken. Het potentieel is er, al meer dan vijf jaar, maar L&D heeft dringend nood aan good practices en use cases om het nut en de voordelen ten volle te begrijpen.

 

Originele blogpost

Tin-Can-API-logo1

Dit is een bekentenis: in het L&D-wereldje houden we van moeilijke termen en leuke afkortingen. Vermoedelijk houdt dit ons scherp… Denken en hopen we. Nu goed, de kans dat je beide termen reeds horen vallen hebt, is vermoedelijk eerder klein, tenzij je de voorbije maanden nauw betrokken bent geweest bij de implementatie van een LMS (nog zo’n leukerd) of van een e-Learning pakket.

 

learning-data-delivered-to-LRSBeiden namen zijn standaarden binnen de wereld van online leren. SCORM is hierbij al enkele jaren goed ingeburgerd en geldt/gold als dé standaard en de referentie binnen e-Learning. Als een Learning Management Systeem (LMS) SCORM compliant is, dan kan elke e-Learning die volgens deze SCORM-standaard gemaakt werd, hierop gedraaid worden. En vice versa.  Da’s ook één van de redenen waarom quasi alle LMS-systemen en alle e-Learningpakketten volgens de SCORM-standaard gemaakt zijn. Leuk, case closed!

 

learning-data-delivered-to-LMS-reporting2

Maar tijden veranderen, mensen leren niet meer enkel online, op hun pc op het werk, in een vaste e-Learningomgeving binnen een LMS. Mensen leren overal, 24/7… En de vraag hier was dan: hoe kunnen we al deze ‘learning experiences’ gaan capteren en registreren. En om deze redenen werd de xAPI specificatie ontwikkeld, of ook wel Tin Can API genoemd. Deze laat toe om alle vormen van leren te gaan registreren en te gaan verbinden met de bestaande LMS-systemen via een Learning Record Store (LRS). Ingewikkeld, niet?  Zo’n LRS verzamelt alle leerinitiatieven die jij genomen hebt en verbindt deze indien nodig met het LMS-systeem. Dit laat zowel de ‘learner’ als bedrijven toe om beter te gaan capteren wat er geleerd wordt. Je kan immers alle online leeriniatieven zoals artikels, blogs, webpages, learning games, e-Learningopleidingen, … in jouw persoonlijk dossiertje gaan stoppen.

Moet je dit als L&D-verantwoordelijke allemaal als een ware IT-expert kennen? Neen, uiteraard niet. Weet enkel dat LMS-systemen en de geldende SCORM-standaard dringend aan revisie toe zijn en dat xAPI en de hieraan verbonden Learning Record Stores een mooi antwoord bieden aan bedrijven over hoe mensen vandaag leren en hoe deze data mooi en netjes te verzamelen. En het staat uiteraard ook mooi dat je wat extra moeilijke woorden kent 😉

 

Afkortingen: 

  • LMS = Learning Management System
  • LRS = Learning Record Store
  • SCORM = Scalable Content Object Reference Model
  • API = Application Programming Interface