Winston Wolfe

Triple E-dge

AANLEIDING

Het consortium van het Triple E-dge project werkt aan het volgende: meer ondernemers- en digitale vaardigheden aanleren bij studenten, bedrijven en docenten en een betere relatie met bedrijven. Het partnerschap heeft als streven om omgevingen te creëren waarin sleutelcompetenties zoals ondernemerschap, kritisch vermogen, onafhankelijke besluitvorming, probleemoplossend vermogen en creativiteit, evenals digitale vaardigheden overal voorkomen – waar leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen prestaties en digitale uitdagingen hebben in de klas en daarbuiten om hen beter voor te bereiden op toekomstige kansen op de werkplek. Dit door bewustwording te creëren van een aantal zorgvuldig geselecteerde vaardigheden en de relevantie daarvan op de werkvloer, het stimuleren van het verwerven van die vaardigheden op een doelgroepgerichte manier doormiddel van digitale instrumenten (games). Het formeel en officieel valideren van de verwerving van deze vaardigheden die op de arbeidsmarkt gangbaar zijn. En uit educatief oogpunt, door het certificeren van de gevalideerde vaardigheden door een zogenaamd badge-systeem.

DOEL

Het doel van het project is om een betere verbinding te maken tussen de arbeidsmarkt, onderwijs en de student en zo de mogelijkheden van studenten te vergroten door het aanleren van ondernemersvaardigheden. Daarom streeft het project er naar om 4 zeer kwalitatieve vaardighedenclusters te selecteren – de zogenaamde Triple E-vaardigheden, die allemaal sterk verband houden met ondernemerschapsinzetbaarheid en ondernemingsvaardigheden. Wat hier relevant is, wordt medebepaald en mede gedefinieerd door bedrijven uit de 4 gekozen sectoren. De partners zullen bestaande en gloednieuwe digitale hulpmiddelen creëren: demonstratieve video’s, leermethodieken die de vaardigheidswerving op 4 gebieden ondersteunen en minigames die de verwerving van vaardigheden zullen verbeteren. Ze zullen allen open toegankelijk zijn, dus gratis in gebruik voor allerlei belanghebbenden.

PARTNERS

Syntra West vzw (BE), Plymouth College of Art (UK), Institute of Entrepreneurship Development (GR), Winston Wolfe (BE), Stichting Kenniscentrum Pro Work (NL).

MEER INFO?

Surf als de bliksem naar => https://triple-e-dge.com/