Winston Wolfe
20 augustus 2014 — By Mathias Vermeulen

L&D als ambacht…

Onderweg naar een brainstormsessie rond ‘gamification‘ in Antwerpen hadden we met onze metgezel twee opties: praten als ‘echte’ mannen over bier, vrouwen en voetbal of toch ook tussendoor eventjes filosoferen over leren en over de rol van L&D in het leerproces. Hieronder vind je alvast een kort relaas van het filosoferen over leren… L&D heeft […]

Onderweg naar een brainstormsessie rond ‘gamification‘ in Antwerpen hadden we met onze metgezel twee opties: praten als ‘echte’ mannen over bier, vrouwen en voetbal of toch ook tussendoor eventjes filosoferen over leren en over de rol van L&D in het leerproces. Hieronder vind je alvast een kort relaas van het filosoferen over leren…

L&D heeft immers vaak de perceptie tegen. Wat is hun rol, laat staan de toegevoegde waarde binnen een organisatie? L&D wordt nogal eens stiefmoederlijk behandeld en de invulling van de functie wordt niet altijd even au sérieux genomen. In vele organisaties wordt immers een intern iemand op de L&D-stoel geplaatst, die er de taken even terzijde moet bijnemen. Alsof het niets inhoudt. Stel je zo maar even voor dat in jouw bedrijf de functie van ‘boekhouder’ zijdelings bij het takenpakket van de business analist geschoven wordt.

L&D als ambachtDe schuldige?

En dan kom je tot de hamvraag: bij wie ligt deze fout? Schatten organisaties en hun management de functie zo verkeerd in? Of wordt het tijd dat de echte L&D’er opstaat en zich roert? De bal ligt wat ons betreft in het kamp van de L&D-verantwoordelijke. Aan jou om jouw functie als een echte stiel, een echte ambacht te gaan beschouwen, om het leerbeleid binnen je organisatie echt jouw stempel mee te geven. L&D is immers geen ‘course vending machine’, maar heeft echt de kans om een strategische speler te zijn. Maar je wordt pas een strategische speler als je je stiel in de vingers hebt.

Stiel

In een ver verleden, de mooie tijd van de middeleeuwse gilden, werd een ambacht in de praktijk geleerd, ‘learning by doing’. De persoon die de basisvaardigheden beheerste, werd een gezel genoemd en na het afleggen van een proef werd de ambachtsman een meester. Nog een trapje hoger stond uiteindelijk de keurmeester.  Waar hoor jij thuis? 

Zo lang je L&D enkel benadert vanuit het principe dat leren gelijkstaat aan trainen en cursussen organiseren, zal je helaas nooit het niveau van de gezel overstijgen en is de kans dat L&D binnen jouw organisatie tot een volwaardige partner uitgroeit quasi nihil. Je wordt pas een meester als je alle facetten van leren onder de knie hebt, als je voor jezelf en je organisatie uitgemaakt hebt wat leren eigenlijk betekent. Dan pas heb je de troeven in handen om de toegevoegde waarde van L&D te gaan onderstrepen…

En nu? 

Eerste stap in de richting naar ‘L&D als ambacht’ is volgens ons jouw definitie gaan bepalen van wat leren eigenlijk is en hoe jij er als L&D’er impact op kan en wil hebben. Wij zullen binnenkort alvast aan mooie aanzet geven met onze eigen visie op leren.

Stay tuned!