Winston Wolfe
31 juli 2014 — By Mathias Vermeulen

Tools for learning: trends en hypes…

Dat technologie ons leven mee vorm geeft, spreekt voor zich. Ook ons leren kan door de vele tools en technologische snufjes een gans andere wending krijgen. Vaak is het echter moeilijk om te onderscheiden wat nu een hype is en wat een echte trend zal worden? Dat leren vandaag veel meer geworden is dan het louter […]

Dat technologie ons leven mee vorm geeft, spreekt voor zich. Ook ons leren kan door de vele tools en technologische snufjes een gans andere wending krijgen. Vaak is het echter moeilijk om te onderscheiden wat nu een hype is en wat een echte trend zal worden?

Dat leren vandaag veel meer geworden is dan het louter klassikaal trainen of de saaie ‘click-next-to’ eLearning hoeft geen betoog. We leven in een geconnecteerde wereld, in een beginnend ‘internet of things’-tijdperk, dus ook ons leren krijgt een ander, meer divers karakter, waarin een PLN of Persoonlijke LeerNetwerk een grote rol gaat spelen.

Technologie en ‘tools for learning’ hebben nu al willens nillens een grote ondersteunende kracht in dit verhaal. De mogelijkheden en de impact die Google, Twitter, Wikipedia en andere YouTubes immers op ons leren hebben, is gigantisch. Hieronder vind je echter een aantal nieuwere trends of hypes die in onze ogen absoluut potentieel hebben in jouw leerbeleid. Maar zullen ze ooit het niveau van hype kunnen overstijgen? Wij bespreken al deze items trouwens in onze workshop ‘Trends in leren’ dit najaar!

Wat is jouw mening? Wat wordt een trend en wat blijft een hype?